Jak odblokować Navigator NIV

Jak odblokować Navigator NIV

Z urządzeniem Garmin Navigator GPS może zainstalować nowe mapy i aktualizacje przez oprogramowanie urządzenia. Ten program zawiera najnowsze mapy potrzebne dla określonego urządzenia GPS. Aby odblokować mapy, trzeba połączyć urządzenia GPS do komputera za pomocą kabla USB. Przy każdym podłączeniu urządzenia do komputera, to automatycznie powiadamia użytkownika o wszelkich aktualizacjach.

Instrukcje

• Wstaw Navigator oprogramowanie dołączone do urządzenia GPS do komputera. Instalacja oprogramowania na dysku twardym komputera.

• Podłącz Navigator GPS do komputera z towarzyszącymi kabla USB. Komputer będzie wykryć urządzenia i zainstalować sterowniki.

• Czekać pod kątem ten oprogramowanie wobec ciężar i prosić, aby odblokować mapy. Kliknij na "Navigator" z listy produktów. Kliknij przycisk "Unlock Online."

• Umożliwić plug-in do zainstalowania online. Kliknij przycisk "Znajdź urządzenia." Zlokalizuj urządzenie na liście.

• Wprowadź kod ośmiocyfrowy, znalezione na opakowaniu urządzenia. Kliknij "Odblokować mapy." Po wyświetleniu monitu, rozłączyć twój Nawigator z komputera.

Porady & ostrzeżenia

  • Potrzebujesz systemu Windows XP lub później do korzystania z oprogramowania Navigator.