Jak wysłać wiadomość głosową do stacjonarnego bez połączeń

Jak wysłać wiadomość głosową do stacjonarnego bez połączeń

Wysyłanie wiadomości do innego telefonu bez dzwonka telefonu może wydawać się mało prawdopodobne, zadania, ale to jest możliwe przy użyciu usługi poczty głosowej. Poczta głosowa pozwala możliwość wysłania wiadomości z usługa wiadomości do innej skrzynki odbiorczej poczty głosowej bez telefonicznej telefonu odbiorcy. Możliwość wysyłania wiadomości między usług telefonicznych będą różnić się oparte na usłudze telefon domowy. Kroki w celu wysyłania wiadomości ze skrzynki odbiorczej poczty głosowej może się różnić w zależności od operatora telefonu.

Instrukcje

• Wybierania numeru telefonu domowego lub swój numer dostępu do poczty głosowej i naciśnij gwiazda następuje kod PIN do logowania do swojego konta.

• Naciśnij klawisz "2", aby wysłać wiadomości ze skrzynki odbiorczej poczty głosowej.

• Wprowadź numer telefonu odbiorcy, gdy zostanie wyświetlony monit i nagraj wiadomość.

• Naciśnij "#" do dostarczania wiadomości poczty głosowej.