Jak nawiązać połączenie wideo Jack dla telewizji kablowej

Jak nawiązać połączenie wideo Jack dla telewizji kablowej

Odbiornik na kabel jest zazwyczaj używany do podłączyć telewizor do źródła kabla. Chociaż dostępne są połączenia zazwyczaj innego kabla, to można bezpośrednio podłączyć do odbiornika TV z kable audio/wideo RCA. To wysyła sygnał wideo z odbiornika do gniazda połączenia wideo telewizora. To różni się od części wideo i wideo porty HDMI, a nie oferuje tak wiele rozdzielczości (starsze telewizory nie mają tych nowszych połączenia portów).

Instrukcje

• Wstawić kable audio/wideo RCA do portów "Video Out" na kabel odbiornika. Kable są żółte (wideo), czerwony i biały (audio). Upewnij się, że kolory kabli pasują te same kolory portów połączeniowych.

• Podłączyć inne końcówki kabli RCA do portów "Video w" w telewizji. Podobnie jak w przypadku odbiornika kabel, upewnij się, że kabel kolory zgodne z kolorami portów połączeniowych.

• Zasilanie odbiornika telewizyjnego i kabel. Wciskam "Wideo" na ekranie telewizora zdalnego.