Jak uruchomić JSON AJAX na iPhone

Można tworzyć własne aplikacje iPhone, które pobierać informacje z websites przy pomocy AJAX JSON-over-HTTP, który jest skuteczny, ale nie jest natywnie obsługiwana na Apple iPhone. Włącz obsługę JSON dodając JSON framework do iPhone SDK, który można używać do tworzenia aplikacji iPhone. Po dodaniu aplikacji, które można budować z SDK umożliwi JSON poprzeć na iPhone domyślnie.

Instrukcje

• Pobierz plik obrazu JSON Framework DMG (patrz link w zasobach).

• Utworzyć dwa nowe foldery w twój SDK. Po raz pierwszy Utwórz folder "Biblioteki", a następnie utwórz folder "SDK" w folderze Library.

• Skopiuj i wklej plik DMG framework JSON do folderu SDK, utworzonego w poprzednim kroku.

• Uruchomienie Xcode i kliknij "Projekt." Wybierz "Edytuj projektu."

• Wybierz "Dodatkowe SDK."

• Kliknij przycisk "Plus" i wklej następujący kod do pola tekstowego, który pojawia się:

Home/Library/SDK/JSON/$IPHONE.sdk

• Zamknąć Xcode. IPhone aplikacji tworzonych teraz z tego zestawu SDK które zawierają wywołanie JSON-over-HTTP automatycznie włączyć silnik framework JSON i włączyć obsługę na iPhone.