Najlepszy sposób, aby połączyć BlackBerry OWA

Jeśli masz wiadomości e-mail programu Outlook Web Access (OWA) świadczone przez szkoły, Kolegium lub pracodawcy, następnie prawdopodobnie chcesz skonfigurować go z Twoim BlackBerry . Jedynym sposobem, aby dodać konto OWA do BlackBerry jest poprzez "ustawienia E-mail." Po nawiązaniu połączenia, będziesz miał wszystkie usługi OWA na telefon i e-mail będzie przesunięta natychmiast.

Instrukcje

• Naciśnij przycisk "Menu" na urządzeniu BlackBerry. Wybierz "Ustawienia", następnie "Ustawienia E-mail."

• Wybierz "Ustaw do innego konta e-mail," potem "inne."

• Wprowadź adres e-mail i hasło i wybierz opcję "Kontynuuj." Wybierz "Będzie dostarczyć ustawienia."

• Zaznacz opcję "Programu Outlook Web Access (wymiany)", a następnie wprowadź swój "URL programu Outlook Web Access" w przestrzeni kosmicznej. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło i kliknij przycisk "Kontynuuj."