Jak usunąć numerów szybkiego wybierania w telefonie BlackBerry

Właściciele telefonów blackBerry można dostosować różne aspekty każdego kontaktu, takich jak numery telefonów, alerty i zdjęcia. Telefon umożliwia również ludzi ustawić dziesiątki kontaktów za pomocą aplikacji zarządzania, szybkość wybierania numerów szybkiego wybierania. Czasem może się znaleźć, że niektóre kontakty niepotrzebnie tracić jeden z numerów wybierania żądanej prędkości. To może monitować o końcu usunąć kilka kontaktów z listy wybieranie prędkości.

Instrukcje

• Przejdź do ekranu urządzenia naciskając przycisk "Power" czerwony.

• Naciśnij zielony przycisk "Telefon", aby otworzyć listę ostatnich rozmów telefonicznych.

• Otwórz listę wybierania prędkości naciskając klawisz "Menu", który sportowy BlackBerry logo, a następnie wybierz "Widok Speed Dial listy."

• Odszukaj kontakt na liście wynikowej, który chcesz usunąć i Wyróżnij nazwę.

• Nacisnąć klawisz "DEL". Pojawi się monit.

• Zaznacz "Usunąć", a następnie kliknij przycisk gładzika aby zakończyć usuwanie numer szybkiego wybierania.