Jak obliczyć gazu przebieg w km

Jak obliczyć gazu przebieg w km

Na każdego nowego samochodu producenta Wyświetla liczbę kilometrów, którą samochód pojedzie na 1 galon gazu. Na przykład pojazd może uzyskać 35 mil na galon (mpg) na autostradzie i 24 mpg w mieście. Jeśli podróży w innym kraju, może użyć kilometrów zamiast mil i litrów zamiast litrów. Oto jak przekonwertować mpg na system metryczny.

Instrukcje

• Konwertować mil na kilometry; 1 mile wynosi 1.609344 km. Do zaokrąglania celów, 1 mile jest równa 1.61 km.

• Pomnożyć mil przez kilometrów. Jeśli twój mpg jest 35, pomnożyć 35 przez 1.61. W tym przypadku 35 mil jest równoważne 56.35 km, więc samochód jedzie 56 km na galon gazu.

• Przekonwertować galonów na litry. Jeden galon jest równa 3.78541178 litrów. Ponownie dla zaokrąglenia celów, 1 galon jest równa 3.79 litrów.

• Pomnożyć galonów przez litrów. Na przykładzie z kroku 2, należy pomnożyć 1 przez 3.79, który jest 3.79 litrów. Tak więc samochód jedzie 56 km na 3.79 litrów gazu.

Porady & ostrzeżenia

  • Zaleceń producenta pojazdu za utrzymanie odpowiedniego samochodu.
  • Przy użyciu nieprawidłowej liczby oktanowej dla pojazdu może skutkować silnik przyszłych problemów.