Jak zresetować Sony KV-35S66

W starszych modelach telewizji Sony może wykonywać podstawowe badanie za naciśnięciem jednego przycisku. Na nowsze modele, takie jak Sony KV-35S66 musisz zresetować każdej pozycji ręcznie. Dodatkowo pilota do telewizora jest wymagane, aby zresetować go. Jeśli nie masz pilota zdalnego sterowania, będziesz w stanie zresetować telewizor Sony. Resetowanie KV-35S66 jest pomocne, jeśli ty lub ktoś inny ma regulować różne ustawienia do poziomu niepożądanych.

Instrukcje

• Naciśnij przycisk "Power" na pilocie lub na panelu sterowania, aby włączyć Sony KV-35S66.

• Naciśnij przycisk "Menu" na pilocie, aby przejść do menu telewizora.

• Naciśnij "Lewym" lub "Prawo" kluczy aby przej¶æ do menu Ustawienia, które chcesz przywrócić. Na przykład może chcesz zresetować ustawienia audio; Jeśli tak, przejdź do "Audio."

• Naciśnij przycisk "Reset" na pilocie, aby zresetować ustawienia dla poszczególnych menu. Jeśli chcesz zresetować więcej niż jedno ustawienie, wska¿właściwe ustawienie i ponownie naciśnij przycisk "Reset".