Jak są zarówno rośliny naczyniowe idealna Nonvascular?

Różnice między naczyń i innych roślin naczyniowych są jasne: roślin naczyniowych naczyniowego, która transportuje wody i minerałów, i nie bez roślin naczyniowych. Jednakże istnieje wiele podobieństw ważne między dwiema grupami.

Funkcja

Naczyniowych i roślin naczyniowych mają taką samą funkcję: zapewnienie żywności i schronienia dla zwierząt i tlen do atmosfery.

Jedzenie

Zarówno naczyń i innych roślin naczyniowych żywności przy użyciu energii ze światła słonecznego, dwutlenku węgla i wody w procesie zwanym fotosyntezy.

Struktura

Naczyniowych i roślin naczyniowych mają komórki, które zawierają chloroplastach, a także ochronne, sztywne ściany komórkowe wykonane z węglowodanów o nazwie celulozy. Wiele innych roślin naczyniowych - wyglądają podobnie do roślin naczyniowych, z liści i gałęzi jak struktury.

Oddychanie

Wszystkie rośliny wziąć w dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji i tlenowych wody i powietrza.

Woda i minerały

Oba rodzaje roślin wymagają odpowiedniej wody i minerałów. Roślin naczyniowych są zazwyczaj ziemski i uzyskać zasoby, których potrzebują od głęboki system korzeniowy. Rośliny nienaczyniowe są głównie wodnych i absorpcji wody przez swoje zewnętrzne warstwy.