Jak zmienić baterię ADT Safewatch Pro 3000 bezpieczeństwa systemu?

Jak zmienić baterię ADT Safewatch Pro 3000 bezpieczeństwa systemu?

ADT Safewatch 3000 system zabezpieczeń zapewnia kompleksowe zabezpieczenia domu z funkcji, aby pomóc w przypadku włamania, pożaru lub awaryjnego. Za włamanie i ochrona przeciwpożarowa Safetwatch 3000 wykorzystuje szereg czujników bezprzewodowych wyczuć dym i ruch. Bo te czujniki nie są dołączone do głównego zasilania, okresowe wymiany ich dziewięć lub trzy baterie v (w zależności od typu czujnika) jest wymagana do utrzymania operacyjnej czujniki i system pracy na najwyższym poziomie.

Instrukcje

•Otwórz obudowy na czujnik Safewatch Pro naciskając w na kartach zaznaczone na swoich stronach i przesuwając ją wyłączyć.

• Odszukaj port akumulatora w pobliżu centrum czujnika.

Modelować baterii z portu. Jeśli jesteś niezdolny do pracy to z portu palcami, delikatnie przesuń płaskiego śrubokręta pomiędzy portem i baterii i ostrożnie podważyć to.

•Dosunąć nowej baterii z portu i przesuń ją na miejscu.

•Naciśnij przycisk alarmu na czujniku do testowania nowych baterii. Słysząc CIP alarmu odbywa się wymiana baterii i może zastąpić obudowy.

Porady & ostrzeżenia

  • ADT zaleca wymianę baterii z tego samego rodzaju i marki używany Instalator.