Elementy systemu oraz wody

Elementy systemu oraz wody

Wody oraz system zapewnia wiejskich domów z wygodą dostępne wody. Studnie wymagają konserwacji w celu zapewnienia wody pitnej. Typowa konserwacja składa roczne badania wody i oględziny systemu. Licencję i certyfikat Państwa kontrahentów należy zrobić tylko żadnych prac naprawczych dla systemów istniejących lub budowy nowych systemów. Rada wody systemy internetowej ma wygodne wyszukiwanie do nauki, co pozwala na mogą być niezbędne w Twojej okolicy. Istnieją pewne podstawowe składniki systemu oraz wody. Jednak faktycznym konfiguracji mogą się różnić, w zależności od domu i jego lokalizacji.

Również rodzaj

Istnieją trzy podstawowe rodzaje studni w oparciu jak są zbudowane. Wykopane studnie, jak sama nazwa wskazuje, są wykopanych w ziemi z Koparko-ładowarki. Zazwyczaj nie są one bardzo głębokiej studni. Ponieważ są one stosunkowo płytkie, wykopane studnie są bardziej prawdopodobne, aby uzyskać skażone z powierzchni wody. Napędzane studnie są głębiej niż wykopane studnie, z głębokości do 50 metrów. Najlepiej w obszarach z gruby piasek lub żwir. Studnie wiercone są najdroższe typu dobrze. Wiercone dobrze wnikają głęboko w skale. W obszarach, gdzie podstawą jest blisko powierzchni tylko tego typu również mogą być odpowiednie.

Pieczęć dobrze

Dobrze pieczęć lub WPR jest niezbędne, aby zapobiec zanieczyszczeniu wody. Idealnie będzie siedzieć co najmniej 1 stóp nad ziemią, aby uniemożliwić wprowadzanie dobrze wód powierzchniowych. Okresowo sprawdzać, czy uszczelka do szkody w ramach rutynowej konserwacji dobrze.

Pompa wody

Pompa wody dostarcza wodę do powierzchni poprzez system ciśnieniowy zbiornik magazynowy. Pompa wody można umieścić na górze dobrze lub w domu. Wyłącznik ciśnieniowy steruje pracą pompy i pomaga zapewnić, że ma odpowiedniego ciśnienia dla przepływu wody. Można ręcznie ustawić ciśnienie.

Zbiornik

Zbiornika lub zbiornik ciśnieniowy zawiera wodę, która została pompowana ze studni. Pompa działa tylko, gdy ciśnienie w zbiorniku osiąga zestaw minimalny poziom. Ustawienia systemu będzie zależeć od twój gospodarstwo domowe zużycie wody i wymagania.

System filtracji wody.

Jeśli woda zawiera arsen, żelaza lub innych potencjalnych toksyn, może warto rozważyć dodanie system filtracji wody również. System oczyszczania wody spowoduje usunięcie bakterii i osad od studni. Typ systemu będzie zależeć od wielkości gospodarstwa domowego. Niektóre systemy u¿ywaj± system odwróconej osmozy wody nawet sprzątaczka. Odwróconej osmozy siły wody przez membranę, która będzie filtr cząstek z wody, pozostawiając oczyścić rozpuszczalnik.